Företagets verksamhet är en fullständig cykel som startar med avel av honor, vilket försäkrar att det nödvändiga antalet ägg kläcks, och sträcker sig ända fram till leveransen av de färdiga produkterna till återförsäljarna. Varje produktionscykel kontrolleras och övervakas i enlighet med Livsmedels- och veterinärverkets och EU:s bestämmelser.